Certificaat gebruik PU-producten

 

Verplichte PU-training voor de professionele gebruiker


Wat houdt de training in voor het werken met PU?

Deze training richt zich op het veilig werken met polyurethaanproducten waarin vrije diisocyanaten aanwezig zijn in een concentratie van ≥ 0,1%. Het is een verplichte opleiding voor professionele en industriële gebruikers die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met diisocyanaten. Het doel van de training is om gebruikers bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van diisocyanaten en hen te leren hoe hier op een gepaste manier mee om te gaan. Na succesvolle afronding van het afsluitende examen ontvangt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Waarom is deze training verplicht gesteld in Europa?

Vanwege het feit dat diisocyanaten allergische reacties op de huid en luchtwegen kunnen veroorzaken (sensibilisatie), is het noodzakelijk om bewustwording te creëren over het veilige gebruik van deze producten. Het doel is om het aantal nieuwe gevallen van beroepsgerelateerde allergieën en astma in de EU te verminderen. Daarom hebben de Europese autoriteiten een nieuwe beperking toegevoegd aan de REACH-verordening met betrekking tot diisocyanaten (publicatie van 4 augustus 2020). Deze beperking houdt in dat een opleiding gevolgd moet worden voordat er met deze stoffen gewerkt mag worden.

 

Welke verantwoordelijkheid rust op wie?

De professionele of industriële gebruikers:

  • De werkgever/zelfstandige moet ervoor zorgen dat zijn werknemers, inclusief gebruikers en hun supervisors, vóór 24 augustus 2023 succesvol de opleiding hebben gevolgd en het persoonlijke certificaat hebben behaald.
  • De werkgever/zelfstandige moet registreren en bijhouden welke opleidingen zijn werknemers hebben gevolgd. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moet de werkgever kunnen aantonen dat zijn/haar personeel gekwalificeerd is.

 

Hoe kan de verplichte webgebaseerde training worden gevolgd?

De training wordt aangeboden via het e-learningplatform van ISOPA-ALIPA -> Online platform , de Europese sectororganisatie van diisocyanaatproducenten. Het is toegankelijk via desktopcomputers, tablets en mobiele apparaten:

– De training zal beschikbaar zijn in alle officiële EU-talen (Nederlands inclusief)

– Werkgevers of zelfstandigen die meerdere werknemers willen registreren en volgen, kunnen een administratief account aanmaken.

– Na succesvolle afronding van de test aan het einde van de training ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. Dit certificaat blijft 5 jaar geldig.

– De kosten voor de webgebaseerde training bedragen normaal gesproken 5 EUR, maar met de vouchercode FEICA_21_G kan de training gratis worden gevolgd.

Lees verder

Verplichting rookmelders

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in iedere woning in Nederland. De rookmelderverplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouw, maar gaat nu ook gelden voor bestaande bouw.

Volgens de nieuwe wetgeving moet op iedere verdieping waar gewoond wordt tenminste één goedgekeurde rookmelder hangen. Bij een kelder of zolder die niet als verblijfsruimte dient, is geen rookmelder verplicht. Ook moeten besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt worden voorzien van een rookmelder. In kamerwoningen zoals studentenhuizen moet iedere kamer een rookmelder hebben.

De verplichting van rookmelders is ingesteld om meer doden bij woningbranden te voorkomen. Rookmelders zijn daarvoor namelijk een goede functionele oplossing.

Lees verder

Registratie bankbiljetten

Beste relatie,

 

Het is voor ons niet meer mogelijk om zonder registratie nog biljetten aan te nemen van € 200,- en € 500,-.
Natuurlijk nemen wij de biljetten nog wel aan, maar dan moet u wel onderstaand registratieformulier invullen en ook wordt uw handtekening gevraagd op de contant factuur.

 

Omdat de bank verplicht is om onderzoek te doen naar de herkomst van de biljetten, wordt hiervoor € 5,- per biljet in rekening gebracht aan ons.
U begrijpt dat wij daarom ook € 5,- per aangeboden biljet moeten doorberekenen.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
registratieformulier
Lees verder

Beschikbaarheid Materiaal en Prijsontwikkelingen

Meerdere keren en manieren hebben we u al geïnformeerd over de onrust op de grondstofmarkt en de hieraan gerelateerde prijsstijgingen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er nog altijd veel gaande is rondom de beschikbaarheid van basismateriaal. De heersende schaarste op zowel de Europese als op de wereldmarkt drijft de prijzen op tot uitzonderlijke hoogten. Dit gecombineerd met enorme vertragingen vanuit het verre oosten en de stijging van de kosten voor het transport. Kostprijzen transport is nu vervijfvoudigd ten opzichte van een half jaar geleden (16-04-2021)  GBI Varpo heeft veel producten waarin als basismateriaal  verschillende soorten staal en kunststof zijn verwerkt te denken is aan :

  • Bevestigingsmaterialen
  • Hang en Sluitwerk
  • Ankerwerk
  • PVC/Kunststoffen
  • Uitvulmateriaal
  • Gereedschappen
  • Lijmen en Kitten etc.
Sterke stijging grondstoffen en transport.

De sterke stijgingen laten de  prijzen voor draadmateriaal en kunststofgranulaat ook klimmen naar extreme niveaus. Bovendien hebben we te maken met oplopende levertijden en sommige materiaalsoorten zijn momenteel eenvoudigweg niet verkrijgbaar. We doen ons uiterste best om de continuïteit van leveren te bewaken. Omdat de beschikbaarheid van basismateriaal kritisch is in onze product gamma, dient u er de komende periode ernstig rekening mee te houden dat we ongebruikelijk grote orders moeten afwijzen en mogelijk ook reguliere orders niet of niet volledig kunnen accepteren. Laat u informeren door onze sales afdeling (sales@gbivarpo.nl). deze kunnen op basis van uw aanvraag orders en aanvragen beoordelen en u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van prijzen en beschikbaarheid.

Let op! Op dit moment kunnen wij uw huidige prijsafspraken niet meer handhaven in sommige gevallen. Het is raadzaam om een actuele offerte aan te vragen alvorens te bestellen. Ook offertes zullen op dit moment een geldigheid hebben van een week, en in sommige gevallen 1 dag. Dit melden wij u met pijn in ons hart. De leverbetrouwbaarheid staat onder druk, wij zullen er als GBI Varpo alles aan doen om u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden in eventuele projecten.

Informeer uw medewerkers om ook daar eventuele telleurstellingen tegen te gaan.

Wij willen u nadrukkelijk vragen om op uw beurt de verwachtingen binnen uw organisatie en richting uw klanten te managen. Zoals aangegeven zijn afgegeven prijzen en offertes slechts kort van kracht maar de ontwikkelingen op de grondstofmarkt laten ons helaas geen andere keuze. We realiseren ons dat met het verhogen van de prijzen meerdere partijen in de keten worden geconfronteerd met uitdagingen maar als importeur/verdeler en producent kunnen we dit onmogelijk alleen opvangen. Uiteraard berekenen we alleen de noodzakelijke prijsverhogingen door.

Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, brengen we u hiervan op de hoogte. Voor tussentijdse vragen en nadere toelichting zijn we uiteraard bereikbaar.

Contact

Met vriendelijke groet,

Frank van Uden

Algemeen Directeur

Lees verder