Certificaat gebruik PU-producten

 

Verplichte PU-training voor de professionele gebruiker


Wat houdt de training in voor het werken met PU?

Deze training richt zich op het veilig werken met polyurethaanproducten waarin vrije diisocyanaten aanwezig zijn in een concentratie van ≥ 0,1%. Het is een verplichte opleiding voor professionele en industriële gebruikers die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met diisocyanaten. Het doel van de training is om gebruikers bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van diisocyanaten en hen te leren hoe hier op een gepaste manier mee om te gaan. Na succesvolle afronding van het afsluitende examen ontvangt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is.

Waarom is deze training verplicht gesteld in Europa?

Vanwege het feit dat diisocyanaten allergische reacties op de huid en luchtwegen kunnen veroorzaken (sensibilisatie), is het noodzakelijk om bewustwording te creëren over het veilige gebruik van deze producten. Het doel is om het aantal nieuwe gevallen van beroepsgerelateerde allergieën en astma in de EU te verminderen. Daarom hebben de Europese autoriteiten een nieuwe beperking toegevoegd aan de REACH-verordening met betrekking tot diisocyanaten (publicatie van 4 augustus 2020). Deze beperking houdt in dat een opleiding gevolgd moet worden voordat er met deze stoffen gewerkt mag worden.

 

Welke verantwoordelijkheid rust op wie?

De professionele of industriële gebruikers:

  • De werkgever/zelfstandige moet ervoor zorgen dat zijn werknemers, inclusief gebruikers en hun supervisors, vóór 24 augustus 2023 succesvol de opleiding hebben gevolgd en het persoonlijke certificaat hebben behaald.
  • De werkgever/zelfstandige moet registreren en bijhouden welke opleidingen zijn werknemers hebben gevolgd. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moet de werkgever kunnen aantonen dat zijn/haar personeel gekwalificeerd is.

 

Hoe kan de verplichte webgebaseerde training worden gevolgd?

De training wordt aangeboden via het e-learningplatform van ISOPA-ALIPA -> Online platform , de Europese sectororganisatie van diisocyanaatproducenten. Het is toegankelijk via desktopcomputers, tablets en mobiele apparaten:

– De training zal beschikbaar zijn in alle officiële EU-talen (Nederlands inclusief)

– Werkgevers of zelfstandigen die meerdere werknemers willen registreren en volgen, kunnen een administratief account aanmaken.

– Na succesvolle afronding van de test aan het einde van de training ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. Dit certificaat blijft 5 jaar geldig.

– De kosten voor de webgebaseerde training bedragen normaal gesproken 5 EUR, maar met de vouchercode FEICA_21_G kan de training gratis worden gevolgd.

Lees verder